Tehnopan d.o.o.
O TehnopanuSvrhaKorisnoPonuda TehnopanPoložaj TehnopanKontaktirajte tehnopan

Kako doći u Tehnopan?

TEHNOPAN doo,

Prekvršje, Prigorska 30 Kašina

Nalazimo se 8 km udaljeni od Sesveta na cesti prema Mariji Bistrici, cca 3 km lijevo prije Kašine. Pristup od čvora Zagreb-istok moguć preko Sesveta ili preko izlaza Popovec na Varaždinskoj autocesti, pored groblja Markovo polje. Prilikom silaska sa autoceste na izlazu Popovec odmah nakon 200m skrenut lijevo prema Popovcu, voziti ravno tristotinjak metara i skrenuti u malu uličicu desno koja vodi prema Markovom polju, kada prodjete Markovo polje skrenite desno i vozite prema Kašini 3 kilometra prije Kašine skrenite lijvo u Prekvršje.


 

 

Tehnopan karta 1 skretanje lijevo kod ciglenog zida

skretanje desno

 

  Tehnopan karta 2 ulaz u tehnopan Tehnopan nadstrešnica  
  Tehnopan karta 3 Tehnopan skladište Tehnopan ured  
 

Copyright © 2/2007 Tehnopan