Peletiranje – Peletirka Model 229

Peletiranje je proces sabijanja praškastih medija (stočne hrane, piljevine, otpadne hrane, osušenog gnoja, osušene komine maslina i sl.) pomoću peletirke u pelete raznih promjera; 3, 6, 8 mm, podesive duljine.

Protiskivanjem kroz, za to usavršene “matrice”, dobiva se nova forma materijala u krutom obliku, povoljnija za korištenje; za prehranu stoke ili kao pelete za loženje. Tim postupkom se smanjuje volumen, poboljšava istjecanje iz silosa, te omogućava nov način naknadnog korištenja, tako proizvedenog medija.

Peletima je omogućeno automatsko doziranje u za to predviđene peći i kotlove, bez ljudskog rada. Ovim postupkom se mogu iskoristiti otpadni materijali, koji nastaju specifičnim procesom u proizvodnji, a predstavljaju kao takovi, prije peletiranja, neupotrebljiv otpadni materijal, kojeg treba ekološki zbrinuti i za to zbrinjavanje platiti. Tom transformacijom dolazite do novostvorene vrijednosti, umjesto da vas to košta.

Postupak kod proizvodnje peleta za loženje:

  • Ako se radi o drvnoj ili agro masi, sirovina se mora usitniti na veličinu čestica od 4-8 mm, izmješati u optimalnom ujednačenom omjeru, a da vlaga u masi ne bude > 12-13%.
  • Ponekad prije peletirke je masu dobro malo ovlažiti vodom u kapljicama.
  • Peletirka se prije rada mora zagrijati na radnu temperaturu, ako nema ugrađene startne grijače.
  • Kod prikazane peletirke matrica/ploča miruje, a rolleri su okretni, što se pokazalo učinkovitije nego kod statičnih rolera i okretne ploče.
  • Za dugotrajnost peleta, važno je da budu naglo ohlađene, a za što služi hladnjak, koji ujedno i eliminoira lom i prašinu, što se vraća na peletiranje,

Sve navedeno, uključivo i dobavne puževe i transportere za pelet, odsisne sustave za hladnjak, kao i punilicu za vreće proizvodimo ili imamo u elementima za prodaju.

Peletirka Model 200 R 7,5 (reduktor i upravljački ormar)
Kapacitet 250-300 kg/h za stočnu hranu i agro otpad
Kapacitet za piljevinu/pellet do 120 kg/h
Rolleri okretni 102 rpm
Ploća/matrica ø 200/30 mm, rupe ø 6 ili opcija ø 8 mm
Garancija 1 g.