Upotreba vibro motora je široke primjene u raznim industrijama; prehrambenoj, procesnoj, kemijskoj, farmaceutskoj, metalnoj, građevinarstvu, poljoprivredi, ljevaonicama, rudarstvu itd. Koriste se za pogon vibro stolova, aspiratera, sita, za vibriranje izlaza lijevaka, za otresanje nakupljenog materijala, kod otežanog istjecanja iz ćelija,te za vibro rine-podnice za kontrolirano doziranje materijala.

Na skladištu raspolažemo sa velikim rasponom vibro motora, upotrebljivih za pogon vibro sita, vibro stolova, ljevačkih kalupa, vibro podnica, vibro hladnjaka, kao pobuđivači istjecanja medija iz silosa i spremnika u raznim industrijama, pripremi građevinskih materijala, kamenolomima i sl.

Vibratori – vibro motori za pogone. Vibratori za sijanje. Vibratori za ljevačke kalupe. Vibratori za natresanje. Dozirni vibratori. Vibro ploče za suho nabijanje. Vibrokorita za doziranje. Vibratori za pobuđivanje istjecanja iz silosa. Građevinski vibratori, vibroalati.

 • Vibro motor 25 W     VBM-2M/25 monofazni
 • Vibro motor 30 W    VBM-2M/40
 • Vibro motor 60 W     ZF-T2/60
 • Vibro motor 100 W     ZF-T2/100
 • Vibro motor 200 W     ZF-T2/200
 • Vibro motor 300 W     ZF-T2/300
 • Vibro motor 500 W     ZF-T2/500
 • Vibro motor 800 W     ZF-T2/800
 • Vibro motor 1300 W   ZF-T2/1300
 • Vibro motor 1500 W    ZF-T2/1500
 • Vibro motor  2300 W    ZF-T2/2300
 • Vibro motor 3200 W     ZF-T2/3200

Vibro gladilica -za oplatu ili ljevački kalup – ručni vibrator za suho glađenje ili nabijanje ZF-03BD, 80 W sa pločom 220×300 mm, sa ručkom i prekidačem.

Vibro pobuđivac, za istjecanje iz silosa 370W, snage 0.5 kN.

Akumulatorski vibratori, za otresanje stijenki miksera (mixera) – mješalica za beton, sa pogonskim naponom 24V

Vibro motor