Pogledajte i nove lagane sjeckalice.

Sjeckalica za granje i lišćedrobilica za granje – komposteri (priprema za biokompost) – usitnjavači bio mase. Lakopokretan, jednostavan, učinkovit stroj za mljevenje grana smanjenje volumena i čišćenje okoliša, sa povoljnom cijenom, zadovoljit će svakog voćara, maslinara, vinogradara ili vlasnika veće okućnice, te manja komunalna poduzeća za uklanjanje odrezanih grana i nakupljenog lišća.

ECO 19Model-Eco-19

Model ECO 13 u prednjem planu

 • dva velika koša, postavljeni okomito jedan na drugog – više mjesta za opslužitelje
 • jedan za lišće i grane do 30mm i drugi za grane do 80 mm
 • benzinski motor 15 KS
 • ulazni otvor 80x125mm
 • 2 izmjenjiva noža + 1 stabilni
 • rotor za mljevenje sa 24 čekića
 • standardno sito ø 40 mm (opcija 20 mm ili prema zahtijevu)
 • Cijena  17.500 kn + PDV.  Na stanju

Model ECO 19 (za traktorski pogon) u zadnjem planu.

 • dva velika koša; jedan za lišće i grane do 30mm i drugi za grane do 80 mm
 • za traktor veći od 15 kW, siječe grane do 80mm
 • ulazni otvor 80x125mm
 • 2 izmjenjiva noža + 1 stabilni
 • rotor za mljevenje sa 24 čekića
 • standardno sito ø 40 mm (opcija 20 mm ili prema zahtijevu)
 • veliki kapacitet (2 opslužitelja)
 • sa PTO kardanom
 • USKORO: SA IZMJENJIVAČEM SMJERA I ZA TRAKTORE LABIN PROGRES I GOLDONI
 • Cijena ECO 19 je  13.290 kn + PDV.  Na stanju

model-bx62r

Model BX 62 R za traktore od 50 -100 KS.

 • Sječe grane do 8” (200mm).
 • Ulaz na noževima 6,5”x12”.
 • Ulaz na košu 25”x25”.
 • Hidro uvlakač na ulazu.
 • Izbacuje 360º.
 • Na skladištu.
 • Cijena 32870 kn, VPC.

Na skladištu imamo i profesionalnu sjeckalicu za grane 

Umjesto da se brinete o požaru koga paljenjem možete izazvati, proizvedite svoj malč- masu za kompost! Idealno za čišćenje okoliša, te uklanjanje nakupljene biomase.

Kao traktorski priključak, predviđen je za profesionalni rad, za usitnjavanje grana promjera do 150 mm, sa uvlakačem, te izbacivačem mljevene bio mase na hrpu udaljenosti do 5 m. Učinak ovisan o poslužitelju i obliku materijala. Predviđen za rad na selu i u šumi. Usitnjena masa može se pakirati u vreće kao materijal za pospavanje oko voćaka, radi spriječavanja rasta korova i trave. U ponudi veći stroj za grane do 200 mm i traktore veće snage.


Komposter – Tip 6,5 KS, autonomni benzinski pogon

Komposter za biootpad 6,5 KSSjeckalica za granje i usitnjavanje lišća komposter za bio kompost – osnovne karakteristike:Učinak sjeckalice za granje do 3,5 m3/h lišća i granja.Ulaz za grane do promjera Ø 76 mm

 • Motor 6,5 KS 196 ccm3
 • Maksimalni radni broj okretaja; 2400/min
 • Sadržaj spremnika za benzin 3,6 lit.
 • Težina 70 kg na pneumaticima 250 mm

 

Komposter – Tip 13 KS

Komposter za biootpad 13 KSUčinak kompostera sjeckalice za granje do 5m3/h lišća i granja (ovisno o poslužitelju, obliku grana i vrsti materijala)Ulaz za grane do promjera Ø 89 mm

 • Motor 13 KS 389 ccm3
 • Sadržaj spremnika za benzin 6,5 lit.
 • Maksimalni radni broj okretaja; 2000/min
 • Težina 105 kg na pneumaticima 300 mm

 

Komposter – TRAKTORSKI PRIKLJUČAK KS-6 predviđen za traktore do 30 KS

Komposter za traktorski priključak
 • za grane do 150 mm
 • uređaj za uvlačenje grana, bez mogučnosti izbijanja
 • satni kapacitet do 8 m3
 • radni broj okretaja do 540/min
 • 2 fiksna noža na osovini, promjer 302 mm
 • zubčasti nož za usitnjavanje

Uključno sa kardanskom spojkom za traktor sa zaokretnim izbacivačem sječke te usmjerivačem sa postoljem za postavu uz traktor. Težina 320 kg

Novi proizvod !! Stroj kao traktorski priključak za pogon do 45KS sa gravitacionim ulazom 180 x 180 mm, sa močna 2 noža na masivnom rotoru, te krilcima za dodatno mljevenje i izbacivanje usitnjenog malča. Težina 230 kg.

Sjeckalica za grane

Sjeckalica za grane USA model 15 ks

Najnoviji model sjeckalice grana velikog kapaciteta i mogučnosti.
Sjeckalica za grane, novi ultimativni model za USA tržište

 • Benzinski motor 15 KS
 • Brzina rotora 2000 rpm
 • Kapacitet do 6 m3/h grana
 • Promjer ulaznih grana do 120 mm
 • Noževi, obostrano brušeni 2 kom B=300mm
 • Moguć ulaz grana do 310 mm skupljeno
 • Veliki ulazni otvor, pogodan za otočno i priobalno raslinje
 • Veliki pneumatici 4,8-8″ za izuzetno lako premještanje
 • Vučna kuka za auto prikolicu
 • Težina 185 kg

 


Molimo da pažljvo pročitate korisničke upute na slijedećim stranicama kako biste sigurno upravljali strojem ….

Korisničke upute za korištenje kompostera (sjeckalice)

Vrlo smo zadovoljni, što se se odlučili upotrebljavati komposter – Sjeckalicu za granje i lišće. Pročitajte pažljivo ovaj Naputak prije nego što počnete sklapati i upotrebljavati stroj.

I. SIGURNOSNE MJERE Budite iznimno oprezni kada je u pitanju rotirajuća oštrica u stroju.

1. Nikada ne dozvolite da ruka, stopalo ili bilo koji dio tijela uđu u spremnik.

2. Nikada ne držite ruku, nogu ili bilo koji dio tijela blizu ispustnog otvora dok je stroj u radu.

3. Nikada ne naginjite lice prema spremniku ili ispustom otvoru dok je stroj u radu.

4. Metalni ili slični predmeti ne smiju doći u stroj.

5. Nikada ne dozvoljavajte djeci da rade sa strojem.

6. Ne upotrebljavajte sjeckalicu dok imate temperaturu, niti kad ste pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova.

7. Nikada ne sastavljajte ili rastavljajte stroj koji je u radu.

8. Ne dozvoljavajte djeci, životinjama ili bilo kome drugome da budu u zoni rada stroja. Potrebno je da budu na udaljenosti od barem deset (10) metara.

9. Nikada ne puštajte stroj u rad u zatvorenom prostoru jer ispusni plinovi sadže ugljični monoksid

10.Nikada kod upotrebe stroja ne nosite preveliku odjeću, dugački nakit i pazite na dugu kosu ukoliko je imate.

11. Nikada ne upotrebljavajte stroj na uzbrdici/nizbrdici ili na terenu po kojem se stroj ne može lagano pomicati.

II NAPUTAK ZA SKLAPANJE STROJA 6,5 i 13 KS (može se koristiti i za Eco 13)

Raspakiravanje i pregled sadržaja. Izvadite sve predmete iz kutije. Ukoliko bilo koji dio nedostaje, kontaktirajte odmah svojeg dobavljača. Sklapanje treba vršiti na čistoj i ravnoj površini, s pomagačem.

1. Izvadite stroj iz kutije i stavite ga na drvenu podlogu (stolac bez naslona). Pogledajte sliku br. 1.

Vijcima pričvrstite prednji oslonac – okvir bez kotača. Skinite maticu s vijaka 1 i 2, odstranite vijke i cijevni odstojnik – distancer. Otvorite maksimalno poklopac za izlaz materijala – Pogledajte sliku br. 2

Postavite prednju nogu. Uz pomoć vijaka, cijevnog odstojnika postavite kotače prema Slici br.3

Skinite stroj sa drvenog oslonca – stolca i postavite ga na ravnu podlogu. Uzmite cijev za uvođenje grana i uz pomoć vijaka M8 x 20 pričvrstite na tijelo sjeckalice. Osigurajte prirubnicu s vijcima M8. provjerite da cijev za unos grana nema otklon od tijela stroja. Provjerite sve vijke, matice i pritegnite ih ako su labavi, odnosno nezavrnuti. Dodajte bezolovni benzin u stroj (95 okt.) U novom stroju nema niti ulja niti goriva. Otvorite pokrov spremnuka za gorivo i dodajte čisti benzin. Pogledajte sliku br. 4.

Punite do 10 – 15 mm od vrha spremnika. Otvorite pokrov i izvadite lijevak. Pogledajte sliku br. 5.

Koriste se ulja 10W-30 i 5W-30. Ne punite do kraja, neka ostane barem 10 – 15 mm do vrha spremnika za gorivo. 6.4 Pogledajte dio “startanje stroja” u vezi instrukcija za dodavanje goriva.

III SIGURNOSNE MJERE

Provjerite da li je plastični pokrov na gornjem spremniku zatvoren kada je sjeckalica u pogonu. Komadići koji lete mogu biti vrlo opasni. Nikada ne gurajte materijal rukama ili metalnom komadom, najbolje je da materijal u spremnik gurate drvenim štapom. Uvijek nosite sigurnosne naočale i radne rukavice cijelo vrijeme dok stroj radi.

Grane za sjeckanke se stavljaju u žlijeb koji se nalazi sa strane. Velike grane ulaze u spremnik relativno sporo a grane koje su veće od žutog prstena na spremniku se ne mogu stavljati u stroj. Prvo zaustavite stroj, otvorite mala vrata na ispusnom otvoru, otvorite zasun prije čišćenja mašine, ukoliko je to potrebno. Koristite drveni štap umjesto metalnog oruđa ili ruku. Molimo da provjerite dali postoji možda neuobičajena buka ili trešenje stroja. Ukoliko da, molimo da odmah isključite stroj i rješite problem. Nikada ne ostavljajte stroj bez nadzora. Isključite stroj prije nego što ga počnete pregledavati ili transportirati. Nikada ne stavljajte ništa na pokrov spremnika da nešto nebi upalo u stroj. Provjerite da li je otvor na cijevi sjeckalice uvijek zatvoren, čak i kada ne radi, jer bi se moglo desiti da djeca stavljaju ruke u nju. Kod pomicanja stroja, čvrsto držite ručku s obje ruke. jednom nogom stanite na osovinu stražnjeg kotača, podignite prednji dio stroja, idite polako naprijed, nazad ili se okrećite.

IV PRIPREMA

Stavite stroj na sigurnu ravnu površinu. Neka u radnoj okolini ne bude drugih predmeta. Provjerite da li u stroju ima dovoljno benzina i ulja. U novom stroju nema niti benzina niti ulja. Provjerite da li su stavljeni ulje i čisti benzin u stroj, prije nego ga se stavi u pogon. Provjerite da li je stroj u dobrom stanju, provjerite sve vijke i matice, da li su stegnuti prema specifikaciji. Nosite radnu odjeću, naočale, zaštite za uši, sigurnosne rukavice i s radnu kapu. Provjerite da li je stroj u ispravnom stanju za rad, nakon što ste ga pustili u pogon.

V. STARTANJE STROJA

U novom stroju nema ulja niti banzina. Provjerite da li su stavljeni ulje i benzin. Provjerite da spremnik nije napunjen gorivom i uljem do samog vrha, potrebno je 15 mm prostora do vrha, kako bi se izbjeglo prolijevanje i omogućila ekspanzija goriva. Ne dodavajte gorivo u blizini vatre ili bilo kojeg zapaljivog izvora. Nikada ne pušite dok punite spremnik. Obrišite gorivo sa površine stroja, prije nego što ga pustite u rad. Ne dodavajte gorivo dok je stroj u pogonu. Zaustavite stroj i dodavajte gorivo kad se motor ohladi. Ne dirajte poklopac motora dok je stroj u pogonu jer je temperatura poklopca vrlo visoka i moglo bi doći do opekotina u slučaju dodira. Molimo pročitajte priručnik o radu motora kako bi dobili više detalja o njemu samom.

VI. SJECKANJE GRANA

Dugačke grane kao grane drveća, stabljike suncokreta i konoplje, drveća itd. stavljaju se u cijev za sjeckanje koja se nalazi sa strane, a sjeckanje se vrši pomoću rotirajuće oštrice. Ponekad je potrebno odsjeći grančice koje se nalaze uz glavnu granu, prije nego se ona ubaci u sjeckalicu. Kratke grančice se mogu gurnuti kroz odjeljak za sjeckanje pomoću druge grane, ali nikada rukama.

Važna napomena za Eco 13 i US 1500 Model

Molim naglasite operateru-ima, da prouče uputstva prvenstveno radi osobne sigurnosti i čuvanja stroja. Važno je pri tom znati da je  remenica je ujedno i centrifugalna spojka, pa ako se zaglavi sjeckalica, remen proklizava i može se uništiti. To se naravno čuje, vidi i osjeti mirisom i dimom, pa poslužitelj mora o tome voditi računa, jer nema reklamacije za pogonski remen.  NE gurati granu u stroj, ako se ne okreće nož sa čekičima!

Zadnja grana se stavlja unutra pomoću neke vrste alata, kao na primjer drvenog štapa. Nikada ne pokušavajte to učiniti rukama. Nikada ne gurajte rukama male grančice, umjesto toga upotrebljavajte drveni štap. Ne stavljajte grane deblje od 76, odnosno 89 mm za 13 HP model. Ukoliko trebate staviti malo deblje grane skinite vanjski zatvarač. Kada umećete grane znajte da se deblje grane trebaju gurati polakše od onih tankih. Vrlo brzo ćete steći tehniku sjeckanja. Nemoje dopustiti da se akumulira obrađeni materijal ispod ispusta sjekača, jer može doći do začepljenja. Koristite prikladan pomočni alat kako bi uklonili nakupine.

Ne stavljajte lice blizu spremnika za punjenje, jer može doći do ozljeđivanja. Nemojte stajati ispred ispusnog otvora i nikada ne pokušavajte otvoriti vrata izlaznog otvora dok je stroj u radu. Kada ste završili sa sjeckanjem, stavite pokrov na ulazni otvor sa strane.

VII. SJECKANJE LIŠĆA i TRAVE

Lišće i sličan materijal se dosta teško umeće u spremnik. Ne otvarajte plastični pokrov kad dodajete novi materijal. Za to koristi se sekundarni, gornji ulaz. Kod modela Eco 13 u koš direktno na čekiće mogi se stavljati grane – vodopije do 3 cm promjera. Kod tog modela su čekiči masivniji i mogu mljeti i karton, stiropor i sl. medije. Za  okrajke sa pilane to nije predviđeno, a za suhe grane, računajte sa smanjenim promjerom – do 2 cm. Lice i tijelo držite dalje od spremnika kako bi izbjegli udarac bilo kakvog materijala. Ispusni prostor se lako začepi ako je materijal mokar ili ljepljiv. Uvijek zaustavite stroj prije nego započnete čišćenje nakupina uz pomoć drvenog štapa. Nikada to nemoje činiti rukama ili nogama. Nikada ne pokušavajte čistiti ako je stroj u pogonu. Ukoliko imate druge biljke u vašem vrtu, obrađeni materijal se može iskoristiti kao organsko gnojivo kako slijedi: Stavite ispusni otvor uz zid, veću dasku ili neku drugu prepreku. Otvorite ispusna vratašca i odstranite zaštitu kako bi omogućili da se istovari na hrpu obrađeni odnosno isjeckani materijal. Pomoću grablji ili nekog sličnog alata za vrt ubacite taj materijal ponovno u sjeckalicu, sve dok se ne dobije konzistencija/gustoća koju vi želite. Neka oko mjesta gdje se vrši pražnjenje ne bude nikoga dok je stroj u radu. Stavite zaštitu natrag na mjesto i zatvorite vrata na ispusnom otvoru nakon što je sjeckannje završeno.

VIII. NAOŠTRAVANJE OŠTRICE

Oštrica za rezanje je načinjena od specijalnog materijala i vrlo je oštra nakon toplinske obrade. Nakon što se upotrebljava neko vrijeme može otupiti.

Kako ocijeniti da je oštrica tupa? Kada zvuk koji se javlja kod sjeckanka postane vrlo jednoličan, a remen klizi i onda kada nije otpušten, kada se punjenje vrši vrlo sporo. U ovim slučajevima molimo izvadite oštricu i provjerite da li je tupa. Isključite stroj prije nego što vadite oštricu.

– Skinite ploču koja pokriva oštricu – Otvorite mali izlaz na ispustu – Skinite zaštitu na ispustu

Uz navučene zaštitne rukavice okrenite oštricu na pravi položaj Skinite vijke koji se nalaze na dva dijela oštrice Izbrusite oštricu

– Ako na oštrici postoji oštećenje od udarca metalnog predmeta ili kamena ili nekog drugog tvrdog predmeta, molimo prvo izbrusite taj dio.

– Kod oštrenja nastojte da boja oštrice i emajla ostane nepromijenjena – Ako prejako brusite, može doći do puknuća. – Brušenje se treba vršiti pod kutem od 45 – 40 stupnjeva – Dva dijela oštrice trebaju zadržati istu težinu. Ukoliko to nije slučaj, doći će do trešnje u toku rada.

Stavite oštricu nazad na mjesto s kojeg ste je skinuli i pritegnite maticama. Vratite natrag ploču koja pokriva oštricu. Vratite natrag zaštitu na izlazu Zatvorite izlaz na ispusnom otvoru.