Ljuštenje je postupak odvajanja ljuske od endosperma (uporabljivog dijela ploda, sjemenke, žitarice ili leguminoza). Zrno se može ljuštiti uz pomoć kamenog uloška. obloge, žičanog pletiva (Croise pletivo – kroaze ), perforiranog lima,  tvrde gume na valjcima, trenja zrno o zrno u ograničenom prostoru, između para kamenova i sl. Postupak može biti šaržni ili protočni. U pravilu su strojevi integrirani sa ventilatorom, koji izvlači oljuštenu ljusku, koju je kasnije potrebno odvojiti od zraka u ciklonu ili filterskom odvajaču.

Na skladištu imamo dvije vrste protočnih ljuštilica za ječam i slične sirovine, kapaciteta 80 i 350 kg/h.

Ljuštilica za ječamLuštilica