Briketiranje je postupak, sličan peletiranju, samo je proizvod drugačijeg, većeg oblika i različit po formi. Briketiranje se najčešće koristi u proizvodnji drvenog ugljena, te pilanama. Briketi mogu biti; cilindrični- promjera 60,80 100 mm, oblika “jastučića” i jajeta, različitih mjera. Mi nudimo briketirke za ugljenu prašinu, koja se prethodno mora samljeti (jer se u postupku koriste i sitni, otpadi komadići drvenog ugljena), dodati mu vezivo, te izmješati u mješalici. Nakon toga smjesa ide na briketirku, gdje se preša između 2 cilindrična valjka sa utisnutim kalupima, veličine i oblika prema želji. Jastučići padaju na izlazi trakasti transporter i idu na pakiranje.

Tehničke karakteristike stroja za briketiranje;

  • kapacitet 1  t/h
  • promjer rolica- matrica 290 mm
  • instalirano 5,5 kW
  • težina stroja 720 kg
  • Mjere stroja; 1780x1560x1950 mm