Sonde za uzimanje uzoraka žita iz kamiona ili vagona. Na stanju imamo tri vrste:

  • kamionska sonda promjera 30 mm, duljine 1500 mm, sa 6 otvora
  • vagonska sonda promjera 40 mm, duljine 2000 mm, sa 6 otvora, i
  • sonda za vreće, mesing, ø 15 x 400 mm sa 5 otvora

Djelitelj uzoraka

Kontrolno sito za kukuruz promjera 350 mm, sa otvorima ø 5 mm i podnicom za propad

Kontrolno sito za pšenicu, ovalno, sa dnom i poklopcem, sa otvorima 2×20 mm

Kontrolno sito za ječam, ovalno, sa dnom i poklopcem, sa otvorima 2,25×20 mm

Precizne vage za masu vaganja od;

  • 200 g./ točnost 0,001 sa zaštitnim oplošjem
  • 300 g./ točnost 0,05 sa zaštitnim oplošjem, 600 g./ točnost 0,01 sa zaštitnim oplošjem
  • 3000 g./ točnost 0,05 sa platformom 170×160 mm i
  • 6000 g./ točnost 0,1 sa platformom 170×160 mm.

Laboratorijski nož za staklavost pšenice, brzi postupak za vizualno određivanje staklavosti 50 zrna.

Shoperova vaga. Vaga za hektolitar– brzo određivanje hektolitarske težine žitarica.

OSTALA PRIRUČNA ILI LABORATORIJSKA OPREMA , NA ZAHTIJEV