U mnogim industrijama primjenjuje se postupak mješanja više komponenata, raznih tvari uz dodavanje tekućina ili bez, kako bi se dobio novi proizvod. U tu svrhu koriste se mješalice, koje se sve više specijaliziraju, kako bi se najbolje prilagodile traženom finalnom proizvodu. Najčešće se koriste protustrujne horizontalne mješalice, mješalice sa paletama, jedno i dvoosovinske, te tzv. “Nauta” konusne – planetarne mješalice. Za najviši stupanj umješanosti, koriste se tzv. “V” mješalice laboratorijskog tipa, koje umješavajtu robu tako da svakim okretom dijele sadržaj na dvije jednake polovice, te pri tome ne oštećuju medij. Posebno je važno da se umješana roba odmah ispušta na pakiranje, kako u transportu nebi došlo do segregacije – razslojavanja komponenata, koje su prisutne u mikro jedinicama. Također je važno da se kod pražnjenja sadržaj isprazni u cijelosti, kako nebi došlo do poremećenja omjera prilikom slijedećeg punjenja.