Postupci mljevenja (usitnjavanje, sitnjenje, razbijanje, dekomponiranje) i sijanja (razvrstavanje, prosijavanje, sortiranje, razdvajanje, odsijavanje) su osnovni postupci u velikom broju tehnologija; mlinarstvu, tvornicama stočne hrane, rudnicima, industriji građevinskih materijala, kemijskoj industriji, industriji lijekova, industriji ljekovitog bilja, preradi drveta, zbrinjavanju otpada, proizvodnji granulata  i sl.

Osnovne glavne vrste mljevenja su mlinovi;

 • valjčani (na valjke)
 • čekičari
 • mlin na kamen
 • disk mlinovi
 • prstasti mlinovi (stift, štift )
 • mlin na šipke, mlinovi na kugle, konusni mlinovi
 • Raynolds mlinovi
 • ultrazvučni  mlinovi

Sita se mogu razvrstati na;

 • Planska sita – ravna sita, sa kružnim ili ekscentričnim gibanjem
 • Centrifugalna (roto sita)
 • Vibro sita
 • Ultrazvučna