Kako doći u Tehnopan. Nalazimo se u Prekvršju, Prigorska 30. Na cesti od Sesveta prema Kašini. Molimo pričekajte nekoliko trenutaka da se učita formular.
Molim ispunite slijedeći formular online form.
Važna obavijest. 25.05.2018.

Tehnopan d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se priprema na stupanje na snagu nove Opće Uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko ispunjujete formular, dajete suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja marketinških aktivnosti Tehnopan d.o.o. (informiranje o novim proizvodima, akcijama i pogodnostima). Predmet obrade bit će sljedeće vrste osobnih podataka: ime i prezime i e-mail adresa.   Davanjem osobnih podataka i potpisom potvrđujete da ste obaviješteni o sljedećim činjenicama:

  • Osobne podatke prikuplja, obrađuje i koristi društvo Tehnopan d.o.o. Prigorska 30, Prekvršje 10362 Kašina.., kao voditelj obrade podataka te ih štiti kao poslovnu tajnu. Tehnopan d.o.o., primjenjuje organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka. Osobne podatke tretirat ćemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU (2016/679).
  • U svakom trenutku možete opozvati ovu suglasnost, bez štetnih posljedica za Vas tako da jednostavno ne ispunite forumlar.
  • Sva Vaša pitanja i zahtjeve u vezi s obradom Vaših osobnih podataka od strane Tehnopan d.o.o.. te ostvarivanja Vaših prava molimo dostaviti putem e-mail adrese: tehnopan@gmail.com

 

Fill out my online form.