Težina cijevi xls

U ovoj tablici pronaći ćete težinu cijevi u Kg/m.
D je vanjski promjer cijevi. S je debljina stijenke.
promjer cijevi

 

 

Težina cijevi