Peletiranje – Peletirka Model 229

Peletiranje je proces sabijanja praškastih medija (stočne hrane, piljevine, otpadne hrane, osušenog gnoja, osušene komine maslina i sl.) pomoću peletirke u pelete raznih promjera; 3, 6, 8 mm, podesive duljine.

Protiskivanjem kroz, za to usavršene “matrice”, dobiva se nova forma materijala u krutom obliku, povoljnija za korištenje; za prehranu stoke ili kao pelete za loženje. Tim postupkom se smanjuje volumen, poboljšava istjecanje iz silosa, te omogućava nov način naknadnog korištenja, tako proizvedenog medija.

Peletima je omogućeno automatsko doziranje u za to predviđene peći i kotlove, bez ljudskog rada. Ovim postupkom se mogu iskoristiti otpadni materijali, koji nastaju specifičnim procesom u proizvodnji, a predstavljaju kao takovi, prije peletiranja, neupotrebljiv otpadni materijal, kojeg treba ekološki zbrinuti i za to zbrinjavanje platiti. Tom transformacijom dolazite do novostvorene vrijednosti, umjesto da vas to košta.

Postupak kod proizvodnje peleta za loženje:

  • Ako se radi o drvnoj ili agro masi, sirovina se mora usitniti na veličinu čestica od 4-8 mm, izmješati u optimalnom ujednačenom omjeru, a da vlaga u masi ne bude > 12-13%.
  • Ponekad prije peletirke je masu dobro malo ovlažiti vodom u kapljicama.
  • Peletirka se prije rada mora zagrijati na radnu temperaturu, ako nema ugrađene startne grijače.
  • Kod prikazane peletirke matrica/ploča miruje, a rolleri su okretni, što se pokazalo učinkovitije nego kod statičnih rolera i okretne ploče.
  • Za dugotrajnost peleta, važno je da budu naglo ohlađene, a za što služi hladnjak, koji ujedno i eliminoira lom i prašinu, što se vraća na peletiranje,

Sve navedeno, uključivo i dobavne puževe i transportere za pelet, odsisne sustave za hladnjak, kao i punilicu za vreće proizvodimo ili imamo u elementima za prodaju.

Peletirka Model 200 R 7,5 (reduktor i upravljački ormar)
Kapacitet 250-300 kg/h za stočnu hranu i agro otpad
Kapacitet za piljevinu/pellet do 120 kg/h
Rolleri okretni 102 rpm
Ploća/matrica ø 200/30 mm, rupe ø 6 ili opcija ø 8 mm
Garancija 1 g.

NOVO NA STANJU – peletirke 229 E & T novi modeli sa 3 rolera pogonjeni direktno reduktorom i sa PTO od traktora.

Model 229 E
Matrice 230 x 30 mm
Roleri 3 komada
Promjer rupa ø 6 mm, standardna, ( 3,4,6, 8 i 10 kao opcija – na stanju)
Reduktor s motorom 11 kW (elektro instalacija se ne nudi)
Kapacitet stočna hrana do 400 kg/h, drvni pelet do 180 kg/h
Težina 320 kg
Mjere u paketu: 122x54x105 cm

Cijena 38.000 kn (PDV uključen)

Model 229 T (PTO)
Matrica 230×30 mm
Roleri 3 komada
Promjer rupa ø 6 mm, standardna, ( 3,4,6, 8 i 10 kao opcija – na stanju)
Pogon od traktora min 20 KS PTO uključen u cijenu
Kapacitet stočna hrana do 400 kg/h, drvni pelet do 180 kg/h
Težina 190 kg
Mjere u paketu: 84x54x105 cm

Cijena 24.500 kn (PDV uključen)

Više na stranici o peletirkama.

Prednosti peletiranja sa PTO pogonom od traktora min 20 KS

1). Jednostavno i lako korištenje vlastite sirovine – često otpada, kojeg trebate zbrinjavati, za proizvodnju zahtijeva malo prostora – ne treba nova zgrada, široko područje primjene – peleti za ovce, odojke, kuniće, ribe, perad, svinje, krave, te za automatsko loženje kamina, peći i kotlova, lako i jeftino korištenje; niska razina buke. Pogonska instalacija nije potrebna, koristeći PTO

2). Kod pripreme hrane za životinje, a uz korištenje djeteline sa višom vlagom, uz dodatak mljevenih sastojaka, može se postići sadržaj vlage mješavine, podoban za peletiranje, a potom tako peletiran, podoban je za trajnije skladištenje.

3). Primjereno za piliće, patke, ribe, goveda, svinje, ptice, kućne ljubimce, itd., Peletirana hrana, osim što može ostvariti veću ekonomsku dobit, zauzima i 40% manje skladišnog prostora, pogodna je za skladištenje i izuzimanje iz spremnika (što je inače problem kod praškastih materijala)

4). Kod postupka peletiranja razvija se temperatura, reducira se postotak vlage, dobijaju se glatke pelete velike tvrdoće čime se može poboljšati probava i apsorpcija kod konzumenata, jednako raspoređenih hranjivih sastojaka.