Pervibratori 2 KS 220V i 380V sa crijevima duljine 4m sa iglama promjera 45, 50,60 mm

Isti pogon za pervibratore, može se koristiti za pumpe za vodu za ispumpavanje oborinskih voda u građevinarstvu ili za navodnjavanje u poljoprivredi, te za ispumpavanje septičke jame. Jedan pogon za 2 radna stroja.

NOVO!  Pervibrator 0,7 kW monofazni sa crijevom od 1,5 i 2 m, igla promjera 28 mm cijena samo 1430 kn!!  Idealno za svaku gradnju!!!

Pervibrator za beton