Digitalne vage – ovjesne (kranske), podne, stočne, stolne, precizne (laboratorijske). Vage za vaganje pisma.

Vage na skladištu

Nove digitalne vage: ovjesne (kranske), podne, stolne. LED indikatori, terminali, pokazni uređaji, sabirnice, moduli sa mjernom dozom, mjerne doze.

Prenosna stočna vaga
Jednostavna, lakoprijenosna vaga za pojedinačnu stoku, sa platformom 500 x 1000 mm, mase vaganja do 500 kg, točnosti 100 g. Ukupna težina vage 20 kg. Mjere 50x100x10 cm

Kranske vage
– vage od 120, 300, 500, 1000, 2000, 3000 , 5000 i 10.000 kg, na skladištu, a od 15, 20 i 30 T sa rokom dobave do 40 dana.Točnost odvage za 100 kg – 0,02 kg, 1000 – 0,1 kg, 3000 – 0,5 kg i 10 T – 2 kg.

Kranske vage
koriste se za vaganje pojedinačnih tereta u raznim industrijama i djelatnostima.Pouzdane i pregledne digitalne kranske vage. Robustna izvedba za siguran i dugotrajan rad. Specijalne izvedbe na upit.Sve vage su sa daljinskim upravljačem, te ispravljačem za punjenje baterije.

Ručnedžepne vage na ovjes – vaga za ribiče – ribička vaga
Male, elegantne, lagane džepne, ovjesne vage za ribiče ili domaćice za kontrolu kupljene robe na tržnici od 20 i 50 kg. Vaga od 50 kg ima i ugrađeni metar za duljinu ulovljene ribe. Pogodna i za vaganje uvrećene robe do 50 kg. Otplatite svoju investiciju sa nekoliko kontrolnih vaganja!

Vage se isporučuju bez baterija.

 • Elegantne i praktične đepne vage za masu do 20kg sa točnošću 2 dkg.
  • težina 110. g
  • dimenzije 55 x 95 x 20 mm
  • cijena 300 kn + PDV
 • Robusnije vage do 50 kg točnost 2 dkg., s ugrađenim metrom, za uspješne ribiče.
  • težina 200. g.
  • dimencije 50 x 100 x 28 mm
  • cijena 350 kn + PDV

Provjerite masu koju ste platili. Sačuvajte svoj novac.

Podne vage i vage za brojanje, te vage sa memorijom za razne proizvode.Veliki raspon digitalnih podnih vaga od 200 g do 2000 kg. Za uporabu u kućanstvu ili proizvodnji. Koristive kao stolne, podne ili platformske. Veličina platforme od 42×52 cm , 52 x 62 cm te 60 x 70 cm

Niskoprofilne platformske vage 100 x 100 cm i 120 x 150 cm. Moguća kombinacija za korištenje s dozirnim uređajima za uvrećavanje roba u rasutom stanju.
Sve digitalne vage s ugrađenom baterijom te dodatnim ispravljačem-punjačem za priključak na 220 V.

Vaga za palete NOVO !!!
Provjerite težinu kupljene robe, odmah kod istovara. Paletu sa robom, direktno sa viličara postavite na “U” paletnu vagu i mjerni uređaj (sa 5 m signalnog kabela) će vam pokazati težinu do 2 tone sa točnosti od 200 g.

Vaga za stoku – stočna vaga
Za vaganje žive stoke sa velikom platformom 1,5 x 2 m, te ogradom i vratima za ulaz i zlaz, za mjerenje mase stoke do 2000 kg. Robusne izvedbe, obojeno, sa pokaznim uređajem i priključkom za RS232. Filter za nemirnu stoku- smirivanje očitanja!