Pužni transporteri ili spiralni transporteri primjenjuju se za transport sipkih (rasutih medija) u poljoprivredi, prehrambenoj, kemijskoj, procesnoj, drvoprerađivačkoj i sličnim industrijama te industriji građevinskih materijala i građevinarstvu (transport cementa, transport pijeska i slično).

Transporteri za mljevenu plastiku, transporteri za granule, transporteri za PVC, transporteri za plastični lom, transporteri za mljevenu foliju, mljevenje plastike, sijanje plastike, sijanje PVC-a, transport PVC – a, sijanje loma plastike, odvajanje folije, separacija plastike,separacija plastičnog loma.

Pužni – spiralni transporteri, hrvatski zvane ponekad i ” šneke ” za primjenu u vinarstvu i uljarstvu, za transport komine.

Moguča izrada pužnih segmenata debljine do 40 mm i promjera do 800 mm, različitog koraka. Izrada spirala i segmenata sa promjenljivim korakom i promjenjljivim promjerom. Konusne spirale i segmenti.Neophodni u industriji za reciklažu, industriji papira i ciglanama.

Pogledajte transportere koje smo izradili za transport žita, kukuruza, uljarica, brašna, stočne hrane, piljevine, drvene sječke, cementa, granula ilovače, PVC granula, ljepila, peleta.

Pužni transporteri izrađuju se prema naruđbi; odabranog promjera spirale, koraka prema vašem upitu ili našoj preporuci, duljine do 20 m, promjera do 500 mm.

Spiralni, PUŽNI TRANSPORTERI mogu biti:

  • UBODNI transporteri – za prihvat medija sa hrpe ili iz cestovnog prometala,
  • USIPNI transporteri sa usipnikom (košem) četvrtastog, trokutastog ili stožastog oblika
  • DOZIRNI transporteri sa cijevnim ulazom i izlazom, sa zasunima po želji
  • MEĐUTRANSPORTNI transporteri za prijenos materijala od točke A do točke B, tzv. TOPGUN- “topovi” za punjenje silosa; sa usipnim košem, kotačima i podvozjem, te uređajem za podizanje visine izlaza
  • KORITASTI transporteri za prihvatne spremnike, za transport piljevine i sječke ili pak nekog drugog medija
  • FLEKSIBLINI transporteri – bez osovine idealni za hranjenje u peradarstvu, fleksibilna pužnica.

Pogon PUŽNIH TRANSPORTERA može biti na strani ulaza ili izlaza, sa remenskim prenosom snage ili preko motorreduktora sa spojkom, postavljeni produžno ili sa lančanim prijenosom, sa odgovarajućom zaštitom pogona.

Svi naši pužni transporteri isporučuju se sa propisno zaštićenim pogonom, ali BEZ sklopke, zaštite, elektro ormara i kabla.

VAŽNO PROČITAJTE

1 MONTAŽA PUŽNOG TRANSPORTERA 

RUKOVANJE I ODRŽAVANJE

SIGURNOST

Ovisno od dužine transportera isti može biti isporučen u jednom ili više dijelova.
Postupak montaže je slijedeći:

– Usmjerite transportni puž prema smjeru transporta.
– Spojite transportnu pužnicu i korito u jednu cjelinu.
Pripazite pritom da svako korito posložite u istom smjeru, tj. da rukavac pužne zavojnice pokazuje suprotno od smjera transporta i da se okvir korita sa podnožjem spaja na okvir korita bez podnožja.
Kod drugih transportnih puževa u korito transportera ugrađuju se međuležajevi, koje treba pažljivo ugraditi na predviđeno mjesto a s posebnom pažnjom učvrstiti međuležaj na pužnicu.
– Učvrstite dijelove korita međusobno.
– Ugradite pogonski sklop.

Montaža pogonskog sklopa
Ovisno o mjestu ugradnje transportnog puža i o zahtjevu naručioca može se postaviti na isti tip transportera najmanje četri izvedbe pogonskih uređaja, i to:
– pogon pomoću remenskog prenosa
– pogon pomoću lančanog prenosa
– direktni pogon pomoću el.
-pogon nasadnim reduktorom

Pirpazite na paralelnost osi pogonskog motorreduktora i pužnice.

Kako biste bili sigurni da je sve dobro učinjeno, najbolje bi bilo da montažu transportera prepustite ovlaštenom serviseru.

Električno upravljanje

Kako su pužni transporteri obično dio tehnološkog postupka jedne veće cjeline, Tehnopan NE isporučuje elektro upravljanje koje treba za račun kupca obaviti ovlašteni elektro izvođač i time kompletirati uređaj za uporabu. Naši pogoni, motori ili reduktori su u pravilu 400V 50Hz. Za pogon transportera ugrađuje se elektromotor ili reduktor. Snaga pogona se određuje prema kapacitetu i dužini transportera.

Električne instalacije i ukapčanje smiju biti izvršeno samo od stručnog i ovlaštenog električara.

PRIJE PUŠTANJA U RAD OBAVEZNO PROVJERITE SMJER OKRETANJA POGONSKOG ELEKTROMOTORA, PREMA SMJERU TRANSPORTERA

2. UPUTE ZA UPORABU

UPUTA ZA SIGURAN RAD PUŽNIH TRANSPORTERA
Molimo vas pažljivo pročitajte i striktno primjenite upute za siguran rad radi vlastite sigurnosti i sigurnosti korisnika vaših usluga. Uputa za siguran rad uputit će vas o mogučim izvorima (uzrocima) opasnosti. Istovremeno, ove upute sadrže i savjete kako je moguće sprijećiti nastanak opasnosti ukoliko se pravilno postupa sa opremom.

Stroj je prvenstveno namijenjen za horizontalni i malo nagnut transport (iznimno cijevni pužni transporter i za vertikalni transport za manja dizanja) brašna i brašnastih proizvoda i svaki drugi vid uporabe jest nepravilan i s toga nije odobren. Sa strojem smiju raditi isključivo ovlaštene i obučene osobe.

Prije početka rada, pažljivo i sa razumijevanjem pročitajte uputu za upotrebu stroja. Ovu uputu čuvajte u blizini stroja radi naknadnih proučavanja detalja u toku rada.

U toku rada držte ruke i ostale dijelove tijela što je moguće dalje od pokretnih dijelova stroja. Ogrlice, narukvice i suviše komotna odjeća mogu biti opasni po radnika.

Prije bilo kakvih provjera, podešavanja ili popravaka, provjerite da li je isključeno mrežno napajanje električnom energijom. Navedene radove na sustavima smije obavljati samo ovlaštena i osposobljenja stručna osoba.

Neovlaštene izmjene ili modificiranje stroja, oslobađaju proizvođača bilo kakve odgovornosti.

Stroj sa svim pripadajučim dijelovima mora se redovito, u propisanim rokovima, pregledavati i ispitivati, a isprave o tome moraju se držati uz stroj.

Proizvođač odbacuje svaku odgovornost za nastalu štetu osobama ili stvarima koja je nastala ili bi mogla nastati zbog nepridržavanja prethodnih uputa. Poštivanje sigurnosnih uvjeta osigurava operateru da radi savjesno, bez opasnosti da nanese štetu sebi, drugima ili stvarima.

Zabranjeno je i opasno posezanje u uređaj u radu. (npr. u ulaznu i izlaznu kutiju). Kod cijevnih pužnih transportera posebno su opasni pogonski dio, koji je uvijek zaštićen zaštitom pogona a ulazni dio puža i izlaznu kutiju nikako se ne smije gurati bilo koji dio tijela. Naravno kao što je napomenuto, bilo kakva intervencija može biti nakon isključivanja uređaja.

Prije prvog puštanja u pogon provjerite da li se u pužnom transporteru ne nalazi neko strano tijelo i da li se pužnica lako okreće (prije montaže pogonskog uređaja mora biti lako pokretljiva prostom rukom).

U slučaju da se u uređaju nalazi neko strano tijelo, otklonite ga. Pripazite pritom da je stroj isključen iz električne mreže.

U slučaju krivog smjera okretanja pužnice, prepustite ovalštenom električaru da izmjeni dvije faze el. struje.
Izvršite sada probni rad sa transportnim materijalom i kontrolirajte pritom, da li uređaj radi bez problema.
24 sata nakon prvog puštanja u pogon dodatno pritegnite klinasti remen, ako je takav pogon ugrađen, odnostno prekontrolirajte pogonski uređaj i prenosnik snage.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE

NAPOMENA: Prije svakog servisiranja pužni transporter se mora isključiti iz električne mreže. Potrebno je osigurati da nitko ne može tijekom servisiranja, slučajno ponovo priključiti uređaj na električnu mrežu.

Klinasti remen, ako je ugrađen remenski prijenos, mora se tjedno dodatno pritezati, a nakon prvog puštanja u pogon već nakon 24 sata.
Klinasti remen je ispravno stegnut, kada se može pritisnuti cca 0,5 cm.
Eleastična spojka ne treba održavanje, već povremenu kontrolu ispravnosti.
Svi vijčani spojevi se moraju provjeriti nakon 500 sati rada (a najmanje jednom u pola godine).
Pužni transporter se mora redovito čistiti, posebno kada se nekoliko dana ne koristi. Ležajeve nije potrebno održavati. Ulje motorreduktora mora se obnoviti nakon 10.000 radnih sati, a najkasnije nakon dvije godine.