Posts tagged with: korisno

Sjeckalica za grane 15ks USA model

Za vočnjake, poljoprivrednike, usitnjava grane do 150mm. ... Read More

Težina cijevi

Težina cijevi xls U ovoj tablici pronaći ćete težinu cijevi u Kg/m. D je vanjski promjer cijevi. S je debljina stijenke.            ... Read More

Usporedne oznake nehrđajućih čelika

U ovom PDF-u se mogu usporediti oznake nehrđajućih čelika – INOX-a prema raznim standardima... Read More

Specifične težine materijala – medija

Naziv tvari Engleski naziv Kgs/m3 Kut pokosa Abraziv, tvar Abrasive Compound 2371 Abraziv, miješani Abrasive Mix 2451 Acetat Acetate 561 Acetat, listići Acetate Flakes 336 Akrilik vlakna Acrylic Fibres 144 Akrilik, smola Acrylic Resin 513 Activated Aluminium 240 Activated Carbon... Read More