U ovom PDF-u pogledajte SEFAR NYTAL – sintetička pletiva – sita za sijanje za upotrebu u mlinskoj i sličnim industrijama sa karakteristikama pojedinih pletiva, filter materijala, uređaja za napinjanje – natezanje – “špananje” sita, kao i pribor za iste.

SEFAR NITEX sintetička pletiva i sita za sijanje i filteri za uporabu u prehrambenoj industriji, kemiji i farmaceutici, industriji lijekova.