Perforirani limovi, bušeni limoviperforacije – sita – rešeta.

Sve na jednom mjestu.

Izaberite iz naše velike ponude perforacije sita i rešeta od čelika, pocinčanog lima, aluminija, INOX – i manganskog čelika.

Perforirane limove možete koristiti za:

  • mlinove čekićare,praonice,
  • kalibratore,
  • sušare,
  • pregrade u ribnjačarstvu za mlađ,
  • ograde,
  • za balkone,
  • ukrasne pregrade,
  • zaštitne pregrade,
  • maske za zvučnike,
  • maske za peći.

Na skladištu više od 630 ploča.

INOX perforirani limovi 1.4301/ AISI 304 / C4580
INOX Perforirani lim 1 x2 m rupa ø 0,5 – 1,2/ 0,5#
INOX Perforirani lim 1 x 1,96 m rupa ø 0,4 – 1,2/ 0,4#
INOX Perforirani lim 1 x 2  rupa ø 3 – 4,4 / 1,5#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,5 x 20 / 1,5 # APC
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0,6/ 0,5#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0,8/ 0,5#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1 – 2 / 0,8#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1 / 0,5#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1 / 0,8#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1 / 1#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,25 / 1#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,25 / 0.5#,
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,5 – 2,6 / 0,8#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,5 / 1#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,5 /0,8#
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 10 / 2 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 10 / 3 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 2 / 1 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 2 / 2 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 2/1,5 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 – 4 / 1 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 – 6 / 2 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3-5,2 / 2,5 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 4 / 2 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5 – T8 / 2 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 6 / 2 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 6 / 3 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 8 -T11 / 1,5 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 8 -T11 / 2 #
INOX Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 8 -T11 / 3 #
INOX Perforirani lim 1,25 x 2,5 m rupa ø 2,5 – T7,5 /#2 mm
INOX Perforirani lim 1,25 x 2,5 m rupa ø 2,5-7,5 / 2 #
INOX Perforirani lim 1,25 x 2,5 m rupa ø 3- 5 / 1,5 #
INOX Perforirani lim 1,25 x 2,5 m rupa ø 3- 5 / 2 #
INOX Perforirani lim 1,25 x 2,5 m rupa ø 3-4,4 / 1,5 #
INOX Perforirani lim 1,25 x 2,5 ø 3 T4,4 #1,5 mm
INOX Perforirani lim 1,5 x 3 m rupa ø 3 – T5 / 1,5 #
INOX Perforirani lim 1,5 x 3 m rupa ø 3 – T5 / 2 #
INOX Perforirani lim 1,5 x 3 m rupa ø 3 – T5 / 3 #
Duguljasti – “šlicani” otvori APL- paralelno sa duljom stranom, APC sa kraćom
Perforirani lim – gotovo sito 0,6 x 1 m otvor 2 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1 x 20 mm / 0,8mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,2 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,25 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,25 x 20 mm /1,2 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,3 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,5 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,5 x 20 mm/1,5 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,6 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,75 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,8 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,9 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 10 x 10 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 10 x 20 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 10 x 30 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 12 x 30 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2 x 20  ALUMINIJSKI
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2 x 20  APC
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2 x 20 / 2 # ALUMINIJSKI
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2 x 20 /1,5 #  APC
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2 x 20 /1,5 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2 x 20 mm /1,2 mm 0.99 x 2 m
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2 x 20 mm, APC
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2 x 25 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,1 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,2 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,25 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,3 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,3 x 20 mm/ # 2 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,35 x 20 mm /#2 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,4 x 20 / 1,5 #  ALUMINIJSKI
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,4 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,5 x 20 / 1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,5 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,6 x 20 mm /# 2 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,75 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 2,8 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 3 x 20  ALUMINIJSKI, APC
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 3 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 3,25 x 25/ #1,5 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 3,5 x 40
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 3,75 x 20
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 4 x 20
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 4 x 20 /1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 4 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 4 x 40 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 4,25 x 20
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 4,25 x 20 / 1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 4,5 x 40 / 1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 4.25 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 4.5 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 4.5 x 40 / 1,5 # mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 5 x 20 /1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 5 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 5 x 40 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 6 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 6 x 46 mm, # 1,5 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 7 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 8 x 20 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 8 x 30 mm
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 8 x 30/1,5 #
Okrugli otvori rupe ø(promjer rupe)-(osni razmak između rupa)/debljina lima (mm)
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0,5 / 0,5 # Me.
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0.5/ 0,5#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0.6/ 0,5#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0.7/ 0,5#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0.8/ 0,5#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1 – T2 / # 1 mm ALUMINIJSKI
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1 / 0,8#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,2 / 0,8#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,2 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,5 – 2,6 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,5 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,5/ 0,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,5/1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,75/1,5
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,75/1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1/ 0,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 10 -13 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 10 -13 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 10 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 10 / 3 # Mg C3134
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 10 T13 /1,2mm 0,99X2 m
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 10 U 14 / 1,5# POCINČANI
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 11 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 11 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 11 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 12
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 12 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 12 T15 /1,2mm 0,99X2 m
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 13
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 13 T16 /1,2mm
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 14
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 14 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 14 / 3 # Mg C3134
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 14/1,5#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 15
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 15/1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 17 – 20
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 2 / 0,5#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 2 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 2 T5 /1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 2,25-3,5 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 2,5-4 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 2.5-4/ 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 20
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 20/1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 25 – 30
Perforirani lim 1250 x 2500 rupa ø 3 – 4,4 mm/ 1,5 #POCINČANI
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 – 4,4
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 – 4,4 / 1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 – 5  / 1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 – 5,2 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 / # 2 mm ALUMINIJSKI
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 / 2 # Mg C3134
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3 mm, # 2 mm
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 3/ 2 #  Al.
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 4 -7 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 4 / 1 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 4 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 4 / 2,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 4 / 3 # Mg C3134
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 4 mm, # 2 mm
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 4 mm, # 2 mm
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 4,5 – 5,5 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 4,75 – 7
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5 – T8 / 0,8# POCINČANI
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5 – T8 / 1 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5 – T8 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5 – T8 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5 / # 0,7 mm ALUMINIJSKI
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5 / 1,5 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5 / 3 # Mg C3134
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5 / ø 6 koni na
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5 T8 mm, #2 mm
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 5/ 0,7 # ALUMINIJSKI
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 50 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 6 – 7,9 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 6 / 1 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 6 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 6 / 3 # Mg C3134
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 7 / 1 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 7 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 7 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 7,2 -9,6 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 7,5 -12 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 8 – 11 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 8 – 11 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 8 – 9,6 / 1 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 8 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 8 / 3 # Mg C3134
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 8,5-9,6 / 1 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 9 / 1 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 9 / 2 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 9 / 3 #
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 9,5 -12
Perforirani lim 1,25 x 2,5 m rupa ø 3 – T5 / # 0,8mm POCINČANI
Perforirani lim 1,25 x 2,5 m rupa ø 5 – 8 / 1,5 #
Perforirani lim 1,25 x 2,5 m rupa ø 8 – 11 / 1#
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0,5 mm, # 0,5 mm
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0,5 mm, # 0,5 mm
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0,6 mm, # 0,5 mm
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0,7 mm, # 0,5 mm
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 0,8 mm, # 0,5 mm
Perforirani lim 1 x 2 m rupa ø 1,5 mm, # 1,5 mm
Perforacije sa trokutasim otvorima
Perforirani lim trokut. 3,5×3,5×3,5 -rupa ø 2 mm #1 mm  1×2 m
Perforirani lim trokut. 3x3x3 – rupa ø 1,75 mm #1 mm  1×2 m
Perforirani lim trokut. 4,25×4,25 – rupa ø 3mm #1 mm,  1 x 2 m
Perforirani lim trokut. 4x4x4 – rupa ø 2,3 mm #1 mm,  1 x 2 m
Perforirani lim trokut. 5x5x5 – rupa ø 3,8 mm #1mm  1 x 2 m
Perforirani lim trokut. 6x6x6 – rupa ø 4,2 mm #1mm  1 x 2 m
Perforacije za cijeđenje – za praonice u mlinovima
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,2 x 25 mm, za cijeđenje “džepni”
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,2 x 25 mm, “džepni”,pocinčani #1,5
Perforirani lim 1 x 2 m otvor 1,2 x 25 mm, “džepni”,pocinčani #1 mm

Perforirani limovi