U ovom PDF-u se nalaze konverzije jedinica za tekućine, težine i pritisak, te formula za izračun geometrijskih tijela USA-EU i obrnuto.