Na skladištu imamo, ili vam možemo uz savjet, nabaviti razne vrste i veličine novih i rabljenih sita za sijanje usitnjenog materijala ili medija kojeg treba sortirati po veličini, obliku ili specifičnoj težini.

  • Kvadratno , rabljeno sito 800×800 – 1/3 sa pogonom
  • Okruglo “O” sito ø 600/200µ, laboratorijsko u INOX izvedbi, pogon 2,2 kW
  • Okruglo “O” sito ø 800 – 3 frakcije INOX – novo
  • Čistilica krupice, čistilica griza 2 x 450- 3 redna, vibro pogon 2 x 600 W- novo
  • Vibro sito 600×1000 – 2 sita, vibro pogon 300 W
  • Vibro sito za žito ( aspirater ) 30 t/h 1000x 200- 2 sita sa aspiracionim kanalom
  • Aspirater sa žičanim pletivom 30 t/h sa pogonom 1,5 kW
  • Aspirater za mlin sa žičanim pletivom 6 t/h sa pogonom 1,1 kW, aspiracioni kanal