Tehnopan d.o.o., je privatna tvrtka, utemeljena 1990. g. sa svrhom izrade tehnoloških projekata, te snabdijevanja opremom, rezervnim dijelovima i potrošnim dobrima; mlinova, sušara, silosa, tvornica stočne hrane, postrojenja za zbrinjavanje otpada,  te drugih srodnih procesnih industrija, engineering i “know-how” uslugama.

Detaljnije o Tehnopan-u.

Kako doći u Tehnopan?