Hektolitarska vaga za određivanje hektolitarske težine pšenice, zvana Šoperova vaga (Shoper). Sonde za uzimanje uzoraka; kamionske, vagonske i sonde za vreće. Ručna kontrolna sita za određivanje postotka primjesa u pšenici, kukuruzu, ječmu. Precizne laboratorijske vage za mjerenje uzoraka. Pogledajte više... Read More