Prešajte suncokret, uljanu repicu, soju (uz toastiranje),  sjeme sesama, sjeme pamuka, kikiriki i sl.

Proizvodite sami svoj bio diesel.

Za više informacija posjetite stranicu o prešama za uljarice.