RIJETKA PRILIKA !!!

Vanjski silos – spremnik od INOX a 318 za teško tjecive materiale; škrob, mlijeko i jaja u prahu, puder, gips, lebdeći pepeo, boje u prahu, saharoza, šećer, mljevena kava i slične materijale koji teško istjeću iz silosa, zapremine 23.000 lit. Sastoji se od cilindričnog valjka promjera 2300 mm visine 5100 mm, zatim ekscentričnog konusa visine 3100 mm, ima nastavno izlazni simetrični konus sa izlazom ø 320/500 mm. Taj izlazni konus je iznutra obložen perforiranim limom sa uzdužnim otvorima 0,4×30 mm, kroz koje se upuhije komprimirani zrak za poticanje pražnjenja uskladištenog medija. Na eksc. konusu su 3 visinski i tlocrtno raspoređene sapnice za upuhivanje komprim. zraka. Ukupna visina silosa – spremnika je 8.800 mm. Na kapi silosa su otvori za ulaze medija, nivo pokazivače, aspiraciju, te interventna vrata za održavanje. Jedna bočna vrata za ulaz su i iznad konusa. Spremnik ima “pojas” od savinutog INP 220 profila, na kojem su 3 stope za oslonac na čelične stupove za postavu. Između 2 konusa su 4 stope za donje učvršćenje. Silos je moguće transportirati standardnim tegljačem. Ukupna masa je 2.800 kg INOX a.