Peletirka Model 229 R 7,5 (reduktor i upravljački ormar)
Kapacitet 250-300 kg/h za stočnu hranu i agro otpad
Kapacitet za piljevinu/pellet 150 kg/h
Rolleri okretni 102 rpm
Ploća/matrica ø 229/28 mm, rupe ø 6 ili opcija ø 8 mm
Garancija 1 g.
Više informacija o peletiranju.